Raadio Hit FM (Таллин)

Raadio Hit FM (Таллин)
Raadio HIT FM - Eesti värskeim muusikaraadio.
Suurim valik 80-90ndaid! Lisaks rokenrolli ja ka tänapäeva hitte.
Tallinn 88.3, Tartu 103.0, Pärnu 96.4.
2009 aasta suvel said kokku endised kolleegid, kel kõigil selja taga aastate pikkused kogemused erinevates raadiojaamades. Kiirelt saabus teadmine, et jah - aeg on küps lisada Eesti raadiomaastikule midagi põnevat ka omalt poolt. Midagi sellist, mis nende arvates oli Eesti esimeste eraraadiote tulekuga olemas ja nüüd justkui lootusetult kaduma läinud.
On aeg teha raadiot neile, kes armastavad muusikat, rõõmsaid inimesi ja häid emotsioone. Just nagu nemad isegi. Oli aeg alustada muutustega. Et muusika oleks jälle põnev, mitmekesine, et raadio kuulaks ka kuulajat ja kuulaja kuuleks raadiost muusikat, mis tõesti paitaks kõrvu ja rõõmustaks südant.
Raadio Hit FM (Таллин)
В Избранное
Страна : Эстония | Таллин | FM 88.3
Жанр : 90s
Качество : MP3 96
Рейтинг
0 0